Smart City

Wykonanie analizy urbanistycznej oraz projektu koncepcyjnego wraz ze studium możliwości dla stworzenia przestrzeni „Smart City” jako nowej dzielnicy na obszarze wielkości 26,8ha.

Koncepcja przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 151.000m2, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 324.870m2, zabudowę mieszkaniowo-usługową – 491.485m2, zabudowę usługową – 192 928m2.

Date

5 listopada 2017

Category

mieszkania