Analizy inwestycyjne

Projekty dla Funduszy Inwestycyjnych – w 3 tygodnie wykonaliśmy analizę 14 terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową pod kątem przydatności do zabudowy, kończąc opracowania koncepcjami architektonicznymi z wizualizacjami i obliczeniami PUM. [gallery ids="500,501,502,503,504,505,506,507,508,509"]...

0
0

Smart City

Wykonanie analizy urbanistycznej oraz projektu koncepcyjnego wraz ze studium możliwości dla stworzenia przestrzeni „Smart City” jako nowej dzielnicy na obszarze wielkości 26,8ha. Koncepcja przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 151.000m2, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 324.870m2, zabudowę mieszkaniowo-usługową – 491.485m2, zabudowę usługową – 192 928m2. [gallery ids="478,479,480,481,482,483,484,485,486"]...

0
0

Górnicza – Katowice

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę pomimo sprzeciwu miasta dla inwestycji mieszkalnych w tej części miasta. Zabudowa mieszkaniowa w Katowicach przy ul. Górniczej. [gallery ids="475,476"]...

0
0

Armii Krajowej – Katowice

W rejonie inwestycji brak odbiornika wód opadowych - zaprojektowano system zagodospodarowania wód na niewielkiej działce i uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Budynek wielorodzinny w Katowicach przy Armii Krajowej. [gallery ids="471,472,473,474,487,488,489,490,491"]...

0
0